int型 uint型

int型・uint型は、次の表の範囲で使用する整数型です。

最小値 最大値
int型 -2147483648 2147483647
uint型 0 4294967295

サンプルコード

// int型の変数を宣言
int int_max = 2147483647;
int int_min = -2147483648;

// uint型の変数を宣言
uint uint_max = 4294967295;
uint uint_min = 0;